Tažení vozidla  

Hlídání odtažení vozidla je funkce, které střeží kombinaci pohybu vozidla a změny jeho pozice. Většinou se jedná o nestandardní stav,  uvedená funkce je jednou z nejužitečnějších ve službě AutoDohled. a doporučujeme její aktivaci.

Služba se aktivuje tlačítkem Aktivace. Poplach je vidět v systému služby AutoDohled, navíc je možné objednat jeho zaslaní na určeny e-mail, SMS na telefon, popř. přímo na mobilní aplikaci „chytrého telefonu“. Po vyvolání poplachu je služba deaktivována.

Upozornění: systém nekontroluje správnost zadání e-mailu a tel. čísla, za toto si nese zodpovědnost uživatel. V případě nesprávného zadání tel. čísla nebo e-mailu je nutné službu deaktivovat, a před aktivací zadat správné údaje.