Historie pohybu  

V nastavení historie pohybu je nutné rozlišovat dva základní parametry. Max. délka historie nadřazený parametr Době ukládání. Max. délka historie slouží k volbě, jak dlouho bude pozice ukládána, přičemž v základní službě je délka archivu 7 dnů. Max. délku lze zvolit v rozmezí 30/60/90 dní. Uvedená služba je zpoplatněna. Po zvolení Max. délky historie je vždy parametr Doba ukládání nastaven na stejnou hodnotu, jakou má Max. délka historie. Volba Doby ukládání pak slouží k tomu, aby byl uživatel schopen ovlivnit dobu, po kterou jsou historická data o pozici vozidla umístěna na serveru. To v praxi znamená, že přestože má uživatel placenu službu např. 90 dní, tak může data např. po 5 dnech. Funkce Doba ukládání slouží nejčastěji k úpravě základní Max. délce historie, tj. 7 dnů. Uživatel má v takovém případě jistotu, že data o pozice vozidla nejsou na serveru archivována déle než je zvolený interval Doby ukládání. S uvedenou funkcí doporučujeme zacházet obezřetně, a zkracovat interval Doby ukládání pod 7 dnů jen v důležitých případech,, smazaná data opravdu není možné žádným dodatečným způsobem obnovit. Uživatel nemusí mít strach, o svou anonymitu, systém ukládá pozici zařízení a neexistuje žádná vazba mezi zařízením a vozidlem, které je v systému sledováno. V systému existují pouze vazby, které jsou zadány samotným uživatelem.

Upozornění: Pokud snížíte dobu ukládání budou všechna data nad tuto hranici odstraněna. Následným zvýšením doby není již možné odstraněná data obnovit.

Uvedený archív souvisí s knihou jízd. Pokud chce uživatel vidět dostatečně zpětně detail jednotlivých jízd, více viz. Kniha jízd.