Opuštění pozice  

Střežení pozice je funkce, která kontroluje, jestli vozidlo neopustilo kruh, který jsme mu nadefinovali. Centrem tohoto kruhu je vždy aktuální pozice v době, kdy jsme uvedenou službu aktivovali.

Služba se aktivuje tlačítkem Aktivace. Následně je uživatel vyzván k volbě poloměru max. vzdálenosti od centrálního bodu.  Uvedenou vzdálenost lze nastavit v rozmezí 200m až 50 km. Krátké vzdálenosti slouží k dohledu nad vozidlem, který je aktivován s tím, že by nemělo dojít k pohybu vozidla. Větší vzdálenost složí např. pro vozidla, které se pohybuji např.  v dané lokalitě, jejíž opuštění je vždy nestandardní (např. vozidlo sloužící pro nákupy po městě).

Poplach je vidět v systému služby AutoDohled, navíc je možné objednat jeho zaslaní na určeny e-mail, SMS na telefon, popř. přímo na mobilní aplikaci „chytrého telefonu“. Po vyvolání poplachu je služba deaktivována, 

Upozornění: systém nekontroluje správnost zadání e-mailu a tel. čísla, za toto si nese zodpovědnost uživatel. V případě nesprávného zadání tel. čísla nebo e-mailu je nutné službu deaktivovat, a před aktivací zadat správné údaje.

Pokud není poplach vyvolán, může službu deaktivovat uživatel tlačítkem Deaktivace v nastavení služby.