Nastavení  

Volba Nastavení slouží k modifikaci základní služby.  Zde je možné aktivovat doplňkové funkce služby AutoDohled. Před jejich aktivací je nutné si v položce Můj účet zakoupit kredity, pokud není služba částečně modifikovatelné zdarma. Jednotlivé doplňkové služby je možné upravit pomocí tlačítka Upravit. Vlevo od tohoto tlačítka je vždy k dispozici aktuální stav konkrétní doplňkové služby (tj. např.. zvolené délka historie, stav zapnuto/vypnuto, interval odesílání pozice apod.).

Upozornění: zúčtování většiny služeb probíhá v okamžiku jejich aktivace, popř. periodicky vždy první hodinu dne pro den následující. V případě nedostatku kreditů jsou služby bez náhrady ukončeny. Uživatel je na nedostatek kreditů upozorněn e-mailem.

Některé zásadní změny či úpravy služeb podléhají administrativním či jiným úkonům a platbám třetím stranám, které jsou více či méně finančně náročné. Proto je vždy u každé služby určeno, jestli aktuálně podléhají jednorázové platbě v podobě odečtu určitého počtu kreditů. Snažíme se průběžně vylepšovat služby a jednat o zvýhodnění s našimi partnery, aby byly služby pro klienty co nejjednodušší a nejvýhodnější. Většina služeb je oproštěna od aktivačních či jiných poplatků.