Mapa  

Po přihlášení do systému je uživateli automaticky zobrazena poslední známá pozice vozidla. V případě, že má uživatel aktivovánu funkci Multicontrol (sledování více vozidel), je nutné před sledováním konkrétního vozidla toto vybrat v rolovacím menu. Veškeré další funkce a nastavení pak probíhají v režimu pro toto konkrétní vozidlo,  pouze nákup kreditu je funkce, které se týká celého účtu.

Je vhodné rozlišovat čas, kdy byl přijat záznam pozice a čas GPS pozice. Uvedené časy se můžou lišit, Jednak dochází k drobnému zpoždění při příjmu aktuální pozice, které nemá v podstatě žádnou důležitost, dále pak dochází k rozdílu, kdy je vozidlo v místě bez signálu GSP (např. tunel, krytá garáž apod.). V takovém případě je zobrazena poslední známá pozice zařízení, tj. pozice těsně před okamžikem ztráty signálu GPS.

Další uváděné údaje identifikují přesnou pozici vozidla a další sledované parametry, tj. aktuální rychlost vozidla, stav baterie zařízení a stav baterie vozidla.