Kniha jízd  

Kniha jízd se začne vytvářet v okamžiku aktivace této služby., v reálném soupisu jízd je ale aktuální ukončené cesta k dispozici po uplynutí intervalu cca 2 hodin, v závislosti na zatížení serveru. V okamžiku ukončení služby knihy jízd jsou veškeré záznamy, tedy vytvořené jízdy, nenávratně odstraněny. Kniha jízd ignoruje (z technických důvodů) jízdy kratší než 200 m nebo 1 minuta.

Knihu jízd se aktivovuje v Nastavení. Přístup do knihy jízd je možný přes ikonu v horní liště. Následně je otevřeno další okno. Automaticky je zobrazena kniha jízd aktuálního měsíce, v rolovacím menu je možné provést změnu aktuálně sledovaného období.

Ve výpise jsou zobrazeny jednotlivé jízdy. Po kliknutí na Detail jízdy je zobrazen na mapě detail průběhu jízdy, a s jízdou je možné aktivně pracovat. Začátek cesty je označen zeleným bodem, konec červeným bodem, event. průběh cesty žlutými body. Detail jízdy je dostupný pouze v případě, že máte k dispozici dostatečně dlouhou historii, v případě, že tomu tak není, je zobrazen pouze začátek a konec cesty. Jednotlivé body cesty jsou mezi sebou propojeny, úsečkou, toto slouží pouze pro lepší přehlednost cesty, ne pro zobrazení konkrétní cesty, kterou se auto mezi oběma body pohybovalo. Zároveň je možné spojit tuto jízdu s jízdou předcházející nebo následující, toto lze využít především v případě, že na konkrétní cestě je krátká přestávka např. na doplnění paliva nebo občerstvení, a cesta je tak z provozních důvodů přerušena. Po spojení cest je proveden součet času a vzdáleností jednotlivých cest, zároveň není již není možné cestu znovu rozdělit, Smazat jízdu není možné, případné smazání jízdy proveďte po exportu na vašem počítači. Také je možné označit si soukromé jízdy. Všechny Jízdy jsou na začátku označeny jako služební.

Celková historie aktivní knihy jízd je omezena na 13 měsíců, po uplynutí uvedené lhůty jsou starší záznamy odstraněny.

V případě, že toto Vaše zařízení umožňuje, je automaticky aktivována funkce, při které zařízení odečítá svou pozici GPS i v případě, že je bez GSM signálu a dočasně jí ukládá do své interní paměti (max. cca 5 dní). Po návratu na signál GSM zařízení záznamy postupně zapíše do záznamů. Tato služba je zdarma, je ale nutné počítat s omezenou pamětí zařízení na cca 5 dní. Proto doporučujeme, např. při plánované cestě do zahraničí, včas aktivovat aktivní Sledování v zahraničí, kde je pozice zobrazena a zapsána okamžitě. Pouze při aktivním roamingu je možné aktivovat další doplňkové služby jako alarm opuštění pozice, SOS intenzivní sledování nebo tažení vozu.

Export vytvořené knihy jízd za zvolené období proběhne po volbě EXPORT ze základního zobrazení knihy jízd. Je vytvořen soubor ve formátu XLSX pro následné zpracování v MS Excelu. V případě, že máte verzi MS Excelu nižší než 2007, je nutné pro otevření tohoto formátu instalovat doplněk Microsoft Office Compatibility Pack, který je k dispozici zdarma, např. na adrese: http://www.stahuj.centrum.cz/podnikani_a_domacnost/kancelarske_aplikace/ostatni/microsoft-office-compatibility-pack-for-word-excel