Historie  

Pro zjištění pozice, kde se vozidlo pohybovalo, souží volba Historie. Po výběru Historie je uživatel vyzván k výběru dne, pro který má být historie zobrazena. Následně je možné se pomocí posuvnému, popř. šipek pohybovat v Historii. Vpravo je vždy vidět pozice vozidla ve zvoleném čase a vlevo stejné údaje jako ty popsané ve volbě Mapa.