Ikona Alarm – přehled poplachů  

Vyvolaný poplach je vždy indikován blikající ikonou Alarm v pravé horní části obrazovky.  Uvedená funkce souvisí s funkcemi dostupnými v Nastavení. Ikona Alarm bliká tak dlouho, dokud nejsou všechny poplach Označeny jako přečtené.

Do seznamu poplachů je možné se dostat klikem na ikonu Alarm. Je zobrazen soupis všech aktivních poplachů. Detail jednotlivých poplachů lze vždy zobrazil volbou tlačítka Detail. V detailu poplachu lze poplach Označit jako přečtený, popř. smazat. Smazaný poplach již není možné znovu zobrazit.

V případě, že chce uživatel v základním Přehledu poplachů zobrazit všechny Alarmy, které nejsou smazané, je nutné zaškrtnout Zobrazit již prohlédnuté alarmy a použít tlačítko OK.